Damaskusstål (eller damascering) er betegnelsen for stål, der gennem en særlig fremstilling og bearbejdningsproces kommer til at bestå af skiftende, tynde lag, dels af hårdt, kulstofrigt stål og dels af stål med et lavere kulstofindhold. Dette sidste stål er til gengæld sejere. Damaskusstål kombinerer derfor stor hårdhed, sejhed og elasticitet med evnen til at holde en skarp æg længe.